శ్రీదేవి మరణానికి కారకులు ఎవరో బయటపెట్టిన | Imandhi Ramarao About Sridevi Family Story | Sumantv

Watch►శ్రీదేవి మరణానికి కారకులు ఎవరో బయటపెట్టిన | Imandhi Ramarao About Sridevi Family Story | Sumantv.

This Is The Place Where You Will Get Inspiring videos in Telugu..SumanTv Entertainment is South India’s #1 YouTube Channel and your final stop for BEST IN CLASS content from TELUGU FILM INDUSTRY

rated:4.01

viewed:16711

https://www.youtube.com/watch?v=0FuvSohjoPo
Share the joy
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

5 Replies to “శ్రీదేవి మరణానికి కారకులు ఎవరో బయటపెట్టిన | Imandhi Ramarao About Sridevi Family Story | Sumantv”

shaikkhadar valli

March 15, 2019 at 6:05 am

Idanta sollu

Reply

Rama nimm

March 15, 2019 at 6:05 am

boney kapoor bharya kaadu vaadi atha sridevini chepputho baga kottindi

Reply

Venkat

March 15, 2019 at 6:05 am

poyi poyi …anni telisi ….savitrilanti vaarini chusikuda….adikuda already 2 sarlu pelly vundi pedda pedda pillalunna varini
pelli chesukotam …thama goyyi thame thravvukovatam….thappu ani telisi kuda kaadu maro samsaranni nasanam chestunnamani telisi kuda …danni konasaaginchatam…THAPPU ane word chaalaa thakkuva…BLUNDER…
Avaru cheyamannaru…evi anni swayam kruthaparaadhalu…. Savitri , Sridevi inka chalaa mandi elaane vunnaru..
Alaagani andaru alaaa leru…but 90% fails akkuva vunnayi EX: SAVITRI,SRIDEVI, MEENAKUMARI, MADHUBALA, KAMALHASAN .
inka anno….but chalaa thakkuva ante 10% success inaaru like ex: KRISHNA VIJAYANIRMALA.

Reply

Padmavathi Basavaraju

March 15, 2019 at 6:05 am

40 ys kadu 33 ys

Reply

SIVA KUMAR

March 15, 2019 at 6:05 am

correct

Reply

Post Your Comment Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*